Scrolla ner för listvy
 • Kontaktperson:
  {{ point.contactPerson }}
 • E-post:
 • Webbsida:
 • Finns även på dessa orter:
  {{ point.severalCities }}
 • Program för centrumbildning:
 • Allmän inriktning:
 • Styrkefaktor och speciell kompetens:
Öka tillväxten i hållbart brukad skog Stärka konkurrenskraften i befintliga produkter och processer Utveckla nya biobaserade produkter Öka det industriella träbyggandet